Widget for website from webstatsdomain

myislam.blogspot.com-Google pagerank and Worth

Sep 16, 2008

Perintah Sholat 5 (LIMA) waktu dalam Al Qur'an

PERINTAH SHOLAT WAJIB LIMA WAKTU

Berikut beberapa hadist yang menceritakan Rasulullah Muhammad saw. menerima perintah sholat lima waktu langsung dari Allah melalui peristiwa Isra’ Mi’raj:

Hadist Shahih Bukhari No. 211 Jilid I
Berita dari Anas bin Malik r.a mengatakan, “Abu Dzar pernah bercerita, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: Pada suatu waktu ketika aku berada di Mekah, tiba-tiba atap rumahku dibuka orang. Maka turunlah Jibril, lalu dibedahnya dadaku, kemudian dibersihkannya dengan air zamzam. Sesudah itu dibawanya sebuah bejana emas penuh hikmat dan iman, lalu dituangkan kedadaku, dan sesudah itu dadaku dipertautkan kembali. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikurniakan sebahagian dari keindahan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutuskan? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari memuatkan tujuh puluh ribu malaikat. Setelah keluar mereka tidak kembali lagi kepadanya. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan. Baginda bersabda: Ketika baginda merayau-rayau meninjau kejadian Allah s.w.t, baginda dapati kesemuanya aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah s.w.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan sembahyang lima puluh waktu sehari semalam. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a.s, dia bertanya: Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Sembahyang lima puluh waktu. Nabi Musa a.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan memberitahu mereka. Baginda bersabda: Baginda kemudiannya kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah s.w.t mengurangkan lima waktu sembahyang dari baginda. Baginda kembali kepada Nabi Musa a.s dan berkata: Allah telah mengurangkan lima waktu sembahyang dariku. Nabi Musa a.s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Baginda bersabda: Baginda tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa a.s, sehinggalah Allah s.w.t berfirman Yang bermaksud: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Setiap sembahyang fardu diganjarkan dengan sepuluh ganjaran. Oleh yang demikian, bererti lima waktu sembahyang fardu sama dengan lima puluh sembahyang fardu. Begitu juga sesiapa yang berniat, untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukanya, nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya sesiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a.s, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan, sehingga menyebabkan aku malu kepada-Nya. Kemudian Jibril membawaku hingga ke Sidratul Muntaha. Tempat mana ditutup dengan aneka warna yang aku tak tau warna-warna apa namanya. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga, dimana didalamnya terdapat mutiara bersusun-susun sedang buminya bagaikan kasturi.

Ayat-ayat yang menjelaskan waktu sholat dalam Al Qur’an
Penjelasan mengenai perintah Sholat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw: Rasulullah menerima wahyu hanya di dua tempat yaitu di Mekah dan Madinah, makanya dikenal dengan Ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah, dalam Al Qur’an tidak ditemukan Allah membuat keputusan yang berubah-ubah, hanya ada beberapa ayat yang turunnya bertahap untuk menetapkan hukum atau aturan hidup.
Firman Allah dalam QS Qaaf 50: 29
Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku

Bagi Allah dalam QS Al Israa’ 17: 77 dijelaskan tidak adanya perubahan dalam suatu ketetapan yang diwahyukan kepada Rasulullah,
Artinya: (kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu.

Sholat sebagai pondasi dasar agama Islam, berdasarkan ayat ayat berikut salah satu perintah Sholat 5 (lima) waktu terdapat dalam Surat Al Israa’ 17:78
Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Dalam QS Maryam (19:30-31) diterangkan Nabi Isa pun telah melakukan sholat,
Artinya :
30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi,
31. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

Dalam Al Qur’an ketetapan sholat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. Sejak hari-hari pertama kerasulan, sejarah mencatat adanya sholat Rasul bersama Khadijah, ‘Ali dan kemudian dengan pengikut yang lain. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah sholat ini. Ketentuan mengenai jumlah berapa kali shalat, difirmankan dalam Surat 11: 114
Sholat yang dilakukan setiap pagi dan petang merupakan perpaduan bertasbih dan memuji Allah, demikian firman Allah dalam Surat Al Mu’min 40:55
Artinya: Maka bersabarlah kamu, karena Sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi.
Ketetapan Allah mengenai perintah sholat malam dalam QS Al Muzzamil 73 : 2 tidak mengalami perubahan tetapi keringanan dari Allah mengenai kewajiban melaksanakannya
Artinya: Bangunlah (untuk sholat) di malam hari[ ], kecuali sedikit (daripadanya).

QS Al Muzzamil 73 : 20
Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kewajiban sholat 5 (lima) waktu dan Sholat Tahajjud sebagai ibadah tambahan terdapat dalam Surat Al Israa 17: 78-79 dan Huud 11:114
78. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh[ ]. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
79. Dan pada sebahagian malam hari bersholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

Dalam ayat di atas, ujung pertama adalah shalat Fajar atau Subuh, sedang ujung hari kedua adalah shalat Dzuhur dan Asar, berdasarkan ayat lain yang diwahyukan di Madinah, yaitu saat condongnya matahari, saat matahari melewati puncak zenit-nya (duluki syams), dan yang dimaksud dengan bagian-bagian awal dari malam (zulafun min al-layl) adalah dua waktu, yaitu shalat Maghrib dan Isya’.

Surat ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Al Israa' yang berarti memperjalankan di malam hari, berhubung peristiwa Israa' Nabi Muhammad s.a.w. di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsha di Baitul Maqdis dicantumkan pada ayat pertama dalam surat ini. Ketetapan shalat termasuk salah satu perintah Allah kepada Rasul yang paling awal. Sejak hari-hari pertama kerasulan, sejarah mencatat adanya shalat Rasul bersama Khadijah, “Ali dan kemudian dengan pengikut lain. Al Qur’an mencantumkan betapa kaum musyrik mengganggu pelaksanaan ibadah shalat tersebut.

Dalam ayat yang lain mengenai ketentuan jumlah berapa kali waktu sholat yang diperintahkan Allah, dalam Surat Huud 11:114,
Artinya. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Ayat ini adalah termasuk surah Makkah yang menentukan jumlah shalat ini. Terlepas dari perbedaan cara penafsiran tentang jumlah waktu shalat, kewajiban shalat telah ada dalam periode kerasulan di Mekah dan tidak perlu timbul dari tawar-menawar dengan Allah, sebagaimana selalu dikaitkan misi mi’raj, yang terdapat dalam hadist ahad atau hadist yang bersumber dari satu orang.

34 comments:

 1. Ass,

  Terima kasih sebelumnya atas tulisannya,yang sangat jelas dan terstruktur, maaf saya numpang tanya masih awam dan ingin terus belajar. tentang gerakan sholat, adakah arti dari setiap gerakan tubuh kita di saat melakukan sholat?

  Wassalam,

  ReplyDelete
  Replies
  1. anda lihat ja dimesjid cara sholat

   Delete
  2. coba kamu cari sampai dapat surat dan ayat mana dalam al quran yang mewajibkan umat islam itu sembahyang (sholat) 5 kali dengan nama-nama sholat nya serta jam atau waktu sholat nya. Enggak bakalan ada!!!

   Misal nih dlm Surat 17 Al'Isra ayat78 Tuhan kok sama sekali enggak paham soal tata letak bumi: "Dirikanlah shalat dari sesudah "matahari tergelincir sampai gelap malam" dan (dirikanlah pula shalat) subuh...dst" Bagaimana saat musim panas di wilayah kutub utara atau kutub selatan yang mataharinya nongol terus dan enggak bakalan bisa dianggap "gelap malam", kapan sholatnya?

   Lagian kok cuma disebut sholatnya hanya 3 saja: magrib (saat matahari tergelincir", isak (saat gelap malam) dan subuh (saat pagi buta), itupun jam berapa tepatnya? lalu untuk sholat duhur dan asar kapan dan jam berapa disebutkan dalam al quran?

   Delete
 2. Anonymous8:07 PM

  ass.
  tulisan anda sangat jelas dan berstruktur. dan mudah dimengeri. tapi masih ada yang mengganjal dihati saya. apakah bacaan dlm sholat hrs menggunakan bhs arab, kenapa dan tlg beritahu dsr hkmnya jg dong. kan gak lucu kita menjalan sholat 5 wkt tp gak tau arti doa2 yg dibacain. ok terima kasih ya. cepet ditanggapin kebingungan saya ini ya....
  wass.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Inilah bukti persatuan islam kenapa harus berbahasa Arab dalam bacaan sholat. bayangkan saja jika dalam mesjid sedang berlangsung sholat berjemaah, namun jemaahnya terdapat berbagai suku bangsa yg berbeda. apa jadinya Takbiratul ihram Jika semuanya memakai bahasa masing-masing. apa gak lucu tuh. kalau berdoa gak apa pake bahasa yg kita mengerti. gak usah pake bahasa Arab jika gak tau artinya, siapa tau anda ingin doakan orang tua malah minta hujan, apa ini gak lucu juga.

   Delete
  2. Assalamualaikum
   Pertanyaan saudaraku ini sangat bagus
   Mengapa harus berbahasa arab ?
   Allah Swt berfirman, Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka (QS Ibrahim [23]: 4)
   Bahasa merupakan media yang paling penting dalam menjalin hubungan dan komunikasi di antara umat manusia. Allah Swt memandang kemampuan berbahasa dan bertutur kata sebagai anugerah besar yang diberikan kepada manusia sebagaimana firman-Nya pada pembukaan surah al-Rahman. Para nabi yang diutus oleh Allah Swt untuk memberikan petunjuk kepada manusia harus bertutur kata dan berbicara dengan mereka dengan bahasa kaum tempat para nabi tersebut diutus. Dengan bahasa kaum tersebut, para nabi menjelaskan aturan-aturan moral, hukum dan akidah kepada mereka. Dengan memerhatikan pelbagai kondisi sebelum pengutusan (bi'tsat) di kalangan Arab, Allah Swt mengutus Nabi saw kepada kaum Arab, sehingga dengan demikian Nabi saw harus bertutur kata dengan bahasa mereka dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka."


   Kemudian bagaiamana kalau kita tidak mengetahui arti bahasa arab tapi kita melafalkannya?
   Untuk itu mari kita sama sama belajar, pahami, dan mengerti isi dalam al quran
   Untuk itulah kenapa firman allah kepada baginda nabi yg pertama adalah surat iqro (baca) sampai malaikat jibril mengulangnya sebanyak 3x
   Padahal baginda nabi Muhamad Saw adalah seorang yg buta huruf dan tidak bisa menulis

   Semoga kita selalu diberi hidayah oleh allah SWT
   Aminnn

   Mohon maaf apabila ada tulisan saya jika ada yg salah
   Wassalamu'alaikum wr wb

   Delete
 3. Anonymous6:31 AM

  Kita diperintahkan melaksanakan shalat sebagaimana yg dilakukan nabi muhammad. Jadi dalam shalat kita harus menggunakan b.arab. Maf, hadisnya lupa..

  ReplyDelete
 4. Anonymous5:22 AM

  Bacaan sholat harus menggunakan bhs Arab, jika kita tidak mengerti artinya, kita bisa mencari tahu, membaca, serta mengingat arti dari bacaan sholat tersebut, sehingga kita mengerti apa yg kita ucapkan.

  ReplyDelete
 5. Anonymous9:33 PM

  Buat LoTEkNeWS diatas yg bertanya makna gerakan sholat ,


  Maaf , saya hanya sedikit menjelaskan makna gerakan sholat, karena sesungguhnya gerakan dalam sholat mempunyai makna yg sangat luas tiada akan habis habisnya kalau dibahas semua. bisa dari segi kesehatan , arti kiasan lahir dan mahna secara rohani. untuk makna lahir salah satunya . berdiri lambang dari api , ruku = angin/udara , sujud = air , duduk = tanah yg semuanya merupakan unsur wujud jasmani manusia, makna rohani diantaranya berdiri = Alif ( A ) Ruku = Ha ( H ) , Sujud = Min (Ma) , Duduk = Dal ( D ) , jadi digabung akan berbunyi AHMAD . karena sesungguhnya manusia adalah muhammad muhammad kecil , sedangan Rasullulloh adalah Muhammad Besar. wah kalau dibahas ngak akan habis 2 hari 2 malam nih...sementara sebagai pengenalan makna sholat yg bisa saya sampaikan , semoga bermanfaat . kalau benar dari datanya dari Alloh S.W.T. kalau salah memang saya manusia adalah tempatnya salah.

  ReplyDelete
 6. boleh saya koment

  QS Qaaf 50: 29
  Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku
  ayat ini slah satu ayt yg m'matahkn kisah mi'raj dimana nabi konon tawar menawar dg Allah.
  Qs2 a285, Qs5 a7 "kami dengar, kami taati"(sikap s'orang mu'min jika mnrima prntah dr Allah). DLL

  Qs17:77 mnjlaskn bhwa kttpan Allah tntang shalat itu tdk prnah b'obah dr adam sampai Muhammad. kalau Musa shalat 50Xs'hari lalu Muhammad 5Xs'hari, bgmna ayat ini....???
  Qs17:78 jngan d tambahkan pnafsirannya...!!! di ayt ini hanya d sbutkan 3waktu, bgmna anda bisa mmasukkn printah ashar magrib dsitu...??!!
  Qs17:79 di ayt ini d jlaskan bhwa Muhammad dprintahkn untk mnambh 1 shalat lg yaitu tahajjud dintra yg sudah d wajibkan tadi yaitu 3waktu, jd tdk ada probhan hanya pnambahan.

  Qs11:114 drikn shalt di 2 ujung hari & sbgian dr malam(tahajjud, dmna Allah mbrikan kpd kita 3waktu u/dlakukn Qs73:20 &Qs73:2-4.
  2 ujung hr itu adlh:(subuh=awal pagi akhir malam. dhuhur=awal petang akhir pagi. isya=awal malam akhirpetang).

  Qs40:55 bertasbihlah(mlksankan printah&mnjauhi lrangan) Tuhanmu pada waktu petang dan pagi(stiap saat).

  3nama shalat dlm Qur'an dpt kita lihat pd Qs24:58 yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'.
  kalimt "ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari" tdk dmulai dg kata shalt tp klimat ini diapit oleh dua kalimat shalat.
  ..........................................................................................

  @Anonymous said... bacaan shalat bukan bhsa arab tp harus Qur'an73:20 maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang.
  jk bacaan anda pd saat shalat(b'dri, rukuk, sujud)tdk mbaca Qur'an maka anda tdk mlkukan shalat sesuai yg d gariskn Allah dlm Qur'an yg mana otomatis Muhammad pasti mlakukn sesuai yg Allah printahkn yaitu lewat wahyu NYA (Qur'an).

  ReplyDelete
 7. Anonymous6:55 AM

  assalamu'alaikum wr.wb..
  surat almu'min bukan ke 40, tpke 23....
  terimakasih

  ReplyDelete
 8. Anonymous8:09 PM

  seharusnya bacaan quran dan tasbih dalam shalat dimengerti, apa bedanya kalo ngomong kjzbhdx;kjvjkioh;osidfmbzxncujcsdo;ihjkgdljkcvh;isnb m,.jkxhvh.???????? amin
  tujuan quran ada untuk dibaca dimengerti dan dilaksanakan/ amalkan.

  ReplyDelete
 9. Anonymous6:12 AM

  QS Qaaf 50: 29
  Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku
  ayat ini slah satu ayt yg m'matahkn kisah mi'raj dimana nabi konon tawar menawar dg Allah.
  Qs2 a285, Qs5 a7 "kami dengar, kami taati"(sikap s'orang mu'min jika mnrima prntah dr Allah). DLL

  Qs17:77 mnjlaskn bhwa kttpan Allah tntang shalat itu tdk prnah b'obah dr adam sampai Muhammad. kalau Musa shalat 50Xs'hari lalu Muhammad 5Xs'hari, bgmna ayat ini....???
  Qs17:78 jngan d tambahkan pnafsirannya...!!! di ayt ini hanya d sbutkan 3waktu, bgmna anda bisa mmasukkn printah ashar magrib dsitu...??!!
  Qs17:79 di ayt ini d jlaskan bhwa Muhammad dprintahkn untk mnambh 1 shalat lg yaitu tahajjud dintra yg sudah d wajibkan tadi yaitu 3waktu, jd tdk ada probhan hanya pnambahan.

  Qs11:114 drikn shalt di 2 ujung hari & sbgian dr malam(tahajjud, dmna Allah mbrikan kpd kita 3waktu u/dlakukn Qs73:20 &Qs73:2-4.
  2 ujung hr itu adlh:(subuh=awal pagi akhir malam. dhuhur=awal petang akhir pagi. isya=awal malam akhirpetang).

  Qs40:55 bertasbihlah(mlksankan printah&mnjauhi lrangan) Tuhanmu pada waktu petang dan pagi(stiap saat).

  3nama shalat dlm Qur'an dpt kita lihat pd Qs24:58 yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'.
  kalimt "ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari" tdk dmulai dg kata shalt tp klimat ini diapit oleh dua kalimat shalat.
  ..........................................................................................

  @Anonymous said... bacaan shalat bukan bhsa arab tp harus Qur'an73:20 maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang.
  jk bacaan anda pd saat shalat(b'dri, rukuk, sujud)tdk mbaca Qur'an maka anda tdk mlkukan shalat sesuai yg d gariskn Allah dlm Qur'an yg mana otomatis Muhammad pasti mlakukn sesuai yg Allah printahkn yaitu lewat wahyu NYA (Qur'an).

  Hemmm...
  Hablum minalloh,Itu urusan mu sama tuhan mu

  ReplyDelete
 10. Anonymous6:14 AM

  Yuu...
  I like it

  ReplyDelete
 11. Anonymous6:38 AM

  baretyan@yahoo.co.id, ne buat loo..
  QS Qaaf 50: 29
  Artinya: Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Ku
  ayat ini slah satu ayt yg m'matahkn kisah mi'raj dimana nabi konon tawar menawar dg Allah.
  Qs2 a285, Qs5 a7 "kami dengar, kami taati"(sikap s'orang mu'min jika mnrima prntah dr Allah). DLL

  Qs17:77 mnjlaskn bhwa kttpan Allah tntang shalat itu tdk prnah b'obah dr adam sampai Muhammad. kalau Musa shalat 50Xs'hari lalu Muhammad 5Xs'hari, bgmna ayat ini....???

  My opini: Itu cuma masalah pemahaman aja. tingkat pemahaman orang kan berbeda. coba dipahami dari sudut pandang lain. kenapa dari 50x bisa dipotong cm jd 5x? karena memang tuhan lebih tau dari kita,jd ditetapkan 5x. mencari pahala dengan mencari dunia kan harus imbang. Mang lu sholat yang 5x? sholat 50x kapan cari kehidupan dunianya? Emang lu ga butuh duit? dan itu menjawab kesempurnaan al qur'an dan kesempurnaan nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir jaman. Dan meluruskan Orang2 kayak lu..

  ReplyDelete
 12. Anonymous6:46 AM

  @Anonymous said... bacaan shalat bukan bhsa arab tp harus Qur'an73:20 maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang.
  jk bacaan anda pd saat shalat(b'dri, rukuk, sujud)tdk mbaca Qur'an maka anda tdk mlkukan shalat sesuai yg d gariskn Allah dlm Qur'an yg mana otomatis Muhammad pasti mlakukn sesuai yg Allah printahkn yaitu lewat wahyu NYA (Qur'an).

  My Opini: Bukan bahasa arab, bukan membaca qur'an. Tapi bacaan sholat. Bisa bedain ga lu..? Ada aturannya bro.. Beda ama cara lu sholat!!

  ReplyDelete
 13. ALI AKBAR ILYASOV12:00 AM

  DEBAT TENTANG WAKTU SHOLAT  http://kafilahcinta.roomforum.com/t80-sholat-dalam-al-qur-an

  ReplyDelete
 14. Anonymous9:34 PM

  kadang kita merasa sok tau, padahal Allah SWT Maha Tahu,...
  aku lihat kbanyakan disini bukan benar2 pgn tau tapi menguji, dan memojokkan beberapa pihak,..
  thanks

  ReplyDelete
 15. Anonymous6:48 PM

  Pengen nanya, kalo gak salah gerakan sholat itu kan (dari buku Sejarah Tuhannya Karen Amstrong) mirip ma gerakan sembahyang kaum Majusi (penyembah api), ada relevansinya gak itu ya?... Maaf saya masih awam, mohon jawabannya yang simple aja, gan... :-P

  ReplyDelete
 16. Anonymous1:49 AM

  Sifat sok tahu berarti Kib'r = sombong.
  Riwayat sholat 50 x tawar menawar tolong hati2. Kenapa Musa As yg memberi nasehat ke Muhammad SAW.
  HATI HATI SDRKU MUSLIM !!!
  Saya ( Wallahua'lam ) curiga yg membuat hadist adalah kaum Yahudi Kafir ( sebagian kecil yahudi tidak kafir ) dengan alasan :

  1. Musa As adalah Bani Israil ( yahudi ), Muhammad SAW adalah arab. Musa As dikatakan selalu memberi nasihat untuk menawar .Hadist ini dimaksudkan untuk memberi informasi bahwa Muhammad SAW adalah Bodoh, dan Kaum Yahudi adalah PINTAR. ( Terlepas dari konteks kenabian Musa As )

  2. Hadist ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Plin Plan ( Na'udlubillahi Mindzalik ! ).

  HATI2 SDR MUSLIM . Khatamkan pengetahuan Qur'an !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous12:55 AM

   1.Kalau hadis ini dimaksudkan untuk memperlihatkan superioritas Nabi Musa As (bangsa Yahudi), kenapa setelah Nabi SAW sampai pada perintah 5 waktu Nabi Musa As masih menyarankan utk meminta keringanan lagi kepada Allah, dengan penjelasan umatku (Yahudi) tidak sanggup menjalankannya? Bukannya ini malah memperlihatkan bahwa umat Yahudi memang lemah dalam melaksanakan perintah Allah?
   2. Gw nggak melihat 50 jd 5 adalah tawar menawar. tawar menawar itu antara pihak yg sederajat, sedangkan Nabi SAW dengan Allah tentu beda derajat, bukan? Jadi, itu merupakan permohonan. Permohonan yang dikabulkan oleh Allah.Hikmah dr peristiwa itu adalah kemurahan Allah untuk hamba nya.

   Delete
 17. solikin mario12:07 AM

  subhanallah maha suci Allah

  ReplyDelete
 18. ini pendapat pribadi, tdk bermaksud adu argumen. dalam quran perintah sholat wajib QS 17:78 ada 3 waktu, yaitu setelah mtahari tergelincir/teggelam samapai gelap malam (MAGRIB), sebagian/permulaan malam (ISYA') dan fajar/sebelum matahari terbit (SUBUH). demikian juga dalam QS 11:114, diantara dua ujung siang (pagi/SUBUH dan petang MAGRIB) serta permulaan malam (ISYA')

  ReplyDelete
 19. kl pemikiran aq sependapat dengan baretyan@yahoo.co.id
  kl memang kisah isra mi'raj itu bener bagai mana dengan

  Dikatakan bahwa sewaktu Mi’raj, Nabi menjemput atau menerima perintah Shalat dari ALLAH, kemudian sesudah berjumpa dengan Musa, beliau naik kembali berulang kali menemui ALLAH untuk memohon keringanan. Hal ini menyimpulkan bahwa ALLAH tidak ada di Bumi atau di langit tempat Nabi Musa itu berada.

  Sungguh keadaan demikian sangat bertantangan dengan Firman ALLAH yang banyak tercantum dalam Alquran, terutama Ayat 50/16, dan 7/3, di mana dinyatakan bahwa ALLAH ada di mana saja bersama setiap diri, malah DIA lebih dekat kepada seseorang daripada urat leher orang itu sendiri.

  ReplyDelete
 20. Anonymous7:50 AM

  Saudaraku sesama muslim, memahami isi kandungan alquran tidaklah bisa secara membaca terjemahannya semata. setiap ayat yang diturunkan Allah SWT, selalu ada peristiwa yang menyertainya sehingga turunnya suatu ayat.sebab-sebab diturunkannya suatu ayat tersebut di kenal dengan ASBABUN NUZUL. jadi jika ingin mendapatkan pemahaman yang sebenarnya dari suatu ayat, maka carilah Asbabun Nuzulnya yang shahih .... Allah maha tahu atas segala sesuatu ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous10:29 AM

   setujuuuuuuuuuuuuuu....

   Delete
 21. angahudin10:20 PM

  assamuallaikum.menangggapi komen dari GUNAWAN WIBISONO6:ini pendapat pribadi, tdk bermaksud adu argumen. dalam quran perintah sholat wajib QS 17:78 ada 3 waktu, yaitu setelah mtahari tergelincir/teggelam samapai gelap malam (MAGRIB), sebagian/permulaan malam (ISYA') dan fajar/sebelum matahari terbit (SUBUH). demikian juga dalam QS 11:114, diantara dua ujung siang (pagi/SUBUH dan petang MAGRIB) serta permulaan malam (ISYA') dalam QS 11:114 yang saudara utarakan di situ di sebutkan DIANTARA DUA UJUNG SIANG ,anda ngerti engga DIANTARA itu sudah pasti ada tengahnya ada sepertiganya, ada tiga perempatnya dan seterusnya.kalau kedua ujung tidak ada tenganya sudah pasti tidak bisa di sebut ujung.

  ReplyDelete
 22. apa bukti tuhan (jika ada) memerintahkan solat? benarkah hadits dan ayat alquran itu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous11:27 PM

   Apa bukti kamu ada ?sementar ini baru tulisan kamu diatas bukti kamu ada, begitu juga Tuhan ada Kitab-kitab yang diturunkan, didalamnya berisi perintah shalat untuk semua kitab.

   nih link nya :

   https://www.youtube.com/watch?v=y69RmyHO8Pg

   tks

   Delete
 23. Anonymous4:10 PM

  ya membaca alqur'an harus jg didukung dengan pemahaman terhadap hadits sebagai sumber hukum yang kedua.. karena dalam Al-qur'an ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. untuk yang kedua ini perlu contoh para nabi sebagai sample ibadah bagi kita. dalam Alquran dirikanlah shalat tapi bagaimana mendirikan shalat terdapat dalam perilaku nabi yang disebut hadits.........tolong baca lagi sumber hukum Islam. jangan mencona menafsirkan aal-qur'an tanpa menguasai ilmunya apalagi hanya membaca terjemahnya......harus mengerti asbabun nuzul ayat itu diturunkan.....semoga semakin faham...amin

  ReplyDelete
 24. Ayo ayo ... sudahkah anda sholat hari ini..? lihat Jadwal Sholat Hari Ini DKI Jakarta

  ReplyDelete
 25. skrang banyak yg sholatnya 3 waktu, diringkes katanya hahaha, terus saya bilang skalian aja diringkes kalo minum obat (sekaligus minum,gapake pagi,sore,malem). kalo di jama' mah memang ada aturannya

  ReplyDelete
 26. ini semua yg mana yg bener ... dari dulu sampai sekarang .. masih berdebat .. jika memang islam itu benar kenapa masih ada kemiskinan ... semua yang diajar kan di islam itu untuk saling tolong menolong saling kasih mengasihi .. karena nama allah cuma satu yg kuat yaitu pengasih dan penyanyang .... selainnya ga ada ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ayat mana di al quran yang menjelaskan bahwa sholat itu harus takbir .. ruku .. sujud .. dan salam .. jika tidak ada maka jangan salahkan siapa siapa .. jika orang melakukan sholat dengan cara sendiri sendiri ..

   Delete