Widget for website from webstatsdomain

myislam.blogspot.com-Google pagerank and Worth

Mar 12, 2007

PENCIPTAAN ADAM ( 9 unsur kimia + 5 jenis tanah) & REPRODUKSI MANUSIA

PENCIPTAAN MANUSIA

ALAM RUH
QS. Al Israa’ 17:85
Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

QS As Sajdah 32: 9
Artinya: Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal pikiran; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

QS Shaad 38 : 72
Artinya: Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya".

QS Al Israa’ 17 : 70
Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Manusia sebagai makhluk yang sempurna : Karena, diberi Ruh, sehingga manusia mempunyai akal pikiran, hewan hanya memiliki al hayat (penyebab dari kehidupan), dan manusia disamping memiliki al-hayat sebagai penyebab kehidupan juga dikarunia
Ruh yang terdiri dari :
a. Pendengaran yang bukan telinga,
b. Penglihatan yang bukan mata,
c. Akal pikiran yang bukan hati

PENCIPTAAN ADAM
QS Ar Rahman 55: 14
Artinya Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Tanah kering: zat pembakar: Oxygenium : O2(Dry ringin clay)= Shalshaalin
Tembikar: zat arang: Carbonium: C(Earthenware)= Kalfakhkhaar
QS Al Hijr 15: 28
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
Tanah liat kering dari lumpur hitam : zat lemas : Nitrogenium : Ni ( Wrought from black mud )= Min hamaimmasnuun

QS Al Sajdah 32: 7
Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
Tanah: atom zat air : Hydrogenium : H2 ( Clay )= Thiin
QS Al Saffat 37:11
Artinya: Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
Tanah liat: Zat besi: Ferrum : Fe( Cohesive clay )= thiinillazib
QS Ali ‘Imran 3: 59
Artinya: Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.
Tanah : Zat an-organic =Unsur-unsur asli dalam tanah ( Dust )
= minturaab
C + O2 + Ni + H2
Fe + J + K + Si + Mn

REPRODUKSI MANUSIA
QS Az- Zumar 39: 6
Artinya: Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan[*]. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?
[*] Tiga kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim.

QS Al Qiyamah 75: 37
Artinya: Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),

QS Al Mu’minuun 23: 13
Artinya: Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

QS Al Hajj 22: 5
Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

QS Luqman 31:12-15
Artinya:
12. Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.


Proses reproduksi manusia yang berada dalam Rahim Ibu memposisikan kedudukan Ibu yang dominan , shingga kewajiban anak yang dimulai dari akil baligh, yang mulai berfungsi akalnya mempunyai kewajiban:
Pertama, Bersyukur kepada Allah
- Beriman kepada Allah dengan senantiasa menajga agar imannya tidak terkontaminasi dengan debu-debu syirik (tidak mempersekutukan Allah dengan apapun)
- Sadar bahwa Allah menciptakan manusia tidak mempunyai tujuan/kepentingan apapun, tidak lain agar manusia beribadah kepada Allah
QS Adz Dzariyaat 51 : 56
Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Sesungguhnya, kewjiban manusia terhadap Allah hanya dua:
1. Memuji Allah swt.
2. Taat kepada Allah.

Kedua, Bersyukur kepada Ibu-Bapak
- Taat kepada kedua orang tua, kecuali dalam hal perbuatan syirik
- Kepedulian/keikhlasan anak dalam membantu meringankan beban hidup kedua orang tua
QS Al Israa 17: 23
Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.
Berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah swt:
- bernilai ibadah,
- hukumnya fardlu
- berlaku seumur hidup
Kebaikan anak tidak hanya dalam hal materi tetapi juga sikap/mengurusi dan dalam komunikasi/bahasa yang merupakan hal yang ma’ruf

- Do’a, Allah mengajarkan kepada manusia mengenai do’a seorang anak kepada kedua orang tua,
a. Bila anak berumur kurang 40 tahun
QS Al Israa’ 17 : 24
Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
b. Bila Anak berumur 40 tahun

QS Al Ahqaf 46 : 15
Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

9 comments:

 1. inevercansay .....
  ijustwantedtosay ....
  awesomeblog ....
  keepitup ......

  SUBHANALLAH ......

  ReplyDelete
 2. Anonymous6:37 PM

  syukran
  alhamdulillah

  ReplyDelete
 3. Assalamu'alaikum
  ijin copy ke blog saya ya mas novelislam.blogspot.com
  ...jazakallah khair

  ReplyDelete
 4. Anonymous8:58 AM

  maaf sepertinya ada sedikit ralat nih...
  kalau yang dimaksud adalah Nitrogen, maka bukan "Ni" tapi "N"... kalau "Ni" itu singkatan dari unsur Nickel (Nikel).
  Coba lihat tabel periodik unsur.
  dalam kimia organik, unsur utama biomolekul itu terdiri dari C (karbon), H (hidrogen), O (oksigen), N (nitrogen) dengan berbagai perbandingan.
  4 unsur ini merupakan unsur yang menyusun molekul-molekul yang terdapat pada organisme hidup.
  dan ini membuktikan firman Allah tentang penciptaan manusia...
  Subhanallah.

  ReplyDelete
 5. Anonymous9:17 AM

  Afwan ralat lagi nih.
  Tanah dan air berbeda... mungkin yang dimaksud dalam teks tanah mengandung molekul air kali ya...
  Rumus molekul air bukan “H2”, “tapi H2O” yang berarti 1 molekul air mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, dan air sangat dibutuhkan oleh semua organisme hidup untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan “H2” itu adalah gas hidrogen.
  Oia... satu lagi, tidak ada unsur dengan singkatan “J”... tidak ada unsur J di alam semesta ini... coba lihat tabel periodik unsur.
  Well... overall... artikelnya bagus. Menambah wawasan saya tentang hubungan sains dan alquran.
  Sukses terus.

  ReplyDelete
 6. assalam, alhamdulillah akhirnya ketemu dengan artikel yang saya cari.. mohon izin untuk direvisi dan di posting dalam blog sy. Sukses selalu, terimakasih..

  ReplyDelete
 7. Subhanallah,Insya Allah akan sy sampaikan kpd iswa sy.

  ReplyDelete
 8. Berita yang menarik...
  jadi bisa mengetahui beberapa pandangan tentang penciptaan manusia pertama...

  seperti yang saya katakan pada blog teman: bahwa jaman dahulu belum banyak orang yang bisa baca dan tulis. Aksara bahkan pertama kali dikenal oleh bangsa Mesir, Maya dan Babilonia.

  Selanjutnya manusia tentu berkembang baik secara logika dan filsafat. Barulah terkadang, manusia mengait-kaitkan hal-hal gaib dengan hal-hal terbaik dalam kehidupannya.

  Kurang lebihnya, informasi di atas cukup lengkap dan menarik untuk dipelajari.

  ReplyDelete
 9. Yang mengerti tentang ilmu kimia, terutama penulisan kode/rumus molekul mohon direvisi/diralat jika diperlukan...

  ReplyDelete